Om goed in te kunnen spelen op hoe je zou willen wonen in Heerlijkheid Haps in Haps, vragen wij je om onderstaande vragen in te vullen.

  1. Wat is je leeftijd?

  2. Woon je in Haps?

  3. Wil je in Haps blijven/gaan wonen?


  4. Op dit moment woon ik?

  5. Op dit moment woon ik in een?

  6. Ben je geïnteresseerd in een koop- of huurwoning?

  7. Ben je van plan om te verhuizen?

  8. Indien je van plan bent binnen nu en 10 jaar te verhuizen, naar welk type woning ben je dan op zoek?

  9. Welke oppervlakte moet het perceel hebben waar je naar zoek bent?

  10. Welke oppervlakte moet je woning hebben waar je naar zoek bent?

  11. Het aantal slaapkamers dat ik zoek is:

  12. Mijn woonkamer en keuken zijn ongeveer:

  13. Mijn auto parkeer ik graag:

  14. Ik wil het volgende budget besteden aan de woning die ik zoek:

  15. Welke voorzieningen zijn voor jou een randvoorwaarde om tevreden te blijven over de leefbaarheid in Haps? (meerdere antwoorden mogelijk)


  16. Welke aandachtspunten vind je belangrijk die meegenomen moeten worden bij Heerlijkheid Haps?

  17. Wil je nog iets kwijt waar in de toekomst aan gedacht moet worden of heb je nog een algemene opmerking?