Goed kijken en luisteren naar wat goed is

We starten met kijken naar wat er al is. Wat we daarvan kunnen behouden en waar we op kunnen voortbouwen. Soms is dat het gebouw, altijd is het de plek of de gemeenschap waarbinnen het ligt.

Ruimte en grondstoffen zijn schaars, dit moeten we delen

Beschikbare ruimte en grondstoffen zijn beperkt. Daarom moeten we zorgvuldig omgaan met dat wat we hebben. Bestaande gebieden een nieuwe functie geven en materialen herwinnen en opnieuw inzetten. Dat wat we hebben moeten we met elkaar delen. Door verbindingen te leggen en plekken te bedenken waar mensen elkaar vinden en versterken kunnen we zuinig omgaan met beschikbare ruimte en middelen. Het juiste plan brengt mensen ook samen en verder en zorgt zo voor een prettige geborgen plek om te leven. Zo ontstaan verrassende ideeën en innovaties.