Disclaimer

  • Aan informatie en mededelingen op algemene websites en projectwebsites van Locares vastgoedontwikkelaars en haar dochterondernemingen en/of samenwerkingsverbanden en gelieerde ondernemingen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt, en ook voor de inhoud van flyers, nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.
  • Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Locares vastgoedontwikkelaars materiaal dat zich op de Locares vastgoedontwikkelaars websites bevindt, of dat op een met Locares vastgoedontwikkelaars vast website verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.
  • Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Locares vastgoedontwikkelaars te mogen claimen of te veronderstellen.
  • Locares Vastgoedontwikkelaars streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  • De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Locares vastgoedontwikkelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.