Spectaculaire sloophandeling door wethouder LvC

De spectaculaire sloophandeling markeert start van transformatie verlaten fabriek naar nieuwe woonbuurt Korenveld

 Wethouder Bouke de Bruin, portefeuillehouder wonen, energie- en warmtetransitie heeft op 24 augustus de sloop van de voormalige Boerenbond fabriek in Wanroij officieel in gang gezet. Met een extra lange sloopkraan nam zij op bijna 40 meter hoogte een hap uit de voormalige silo welke sinds jaar en dag de horizon van Wanroij en de omgeving bepaalde. Dit onder belangstelling van een grote groep genodigden die nauw betrokken zijn bij het verleden, heden en de toekomst van deze bijzondere plek.

De transformatie van de verlaten bedrijfslocatie naar de nieuwe woonbuurt Korenveld is een initiatief van Locares Vastgoedontwikkelaars. Een samenwerking van Prudentius Vastgoedontwikkeling en Laarakkers RESITE. Met de sloop komt na jaren van zorgvuldige voorbereiding vaart in de herontwikkeling van de locatie. Dit najaar wordt het gebied verder bouwrijp gemaakt en start de verkoop van de woningen welke gerealiseerd worden door Van Der Klok uit Nijmegen. Het ruim 2 hectare grote terrein gaat op deze manier na ruim 120 jaar bedrijvigheid haar volgende levensfase is als een nieuwe groene woonbuurt.

‘Niet afbreken maar starten met opbouwen’
Tijdens de feestelijke sloophandeling werd gesproken door Merlijn Güppertz en Bart Franssen van initiatiefnemer Locares Vastgoedontwikkelaars. Merlijn Güppertz stelde verheugd te zijn dat de sloop nu daadwerkelijk gestart is en de plannen nu gerealiseerd worden. “slopen staat voor mij niet synoniem voor het afbreken van iets maar juist voor het starten van de opbouw van een nieuwe functie of invulling. Dat is ook waarom we al jaren terug gestart zijn met dit project, om zo de alternatieve mogelijkheden van deze plek zichtbaar te maken. Het 6 meter grote beeldbepalende kunstwerk wat als cadeau van het dorp aan de Boerenbond jaren aan de gevel heeft gehangen moet als verbinding tussen oud en nieuw nog een nieuwe plek krijgen in het plan.

Bart Franssen vult aan: “uiteindelijk geven we hiermee het gebied terug aan het dorp. Na jaren als afgesloten, gevaarlijke en verharde bedrijfslocatie ontstaat een nieuwe groene woonbuurt met wandelroutes en speelgelegenheid waar zowel mens als ook de natuur plezier van kan hebben. De verschillende woningen en het gebied zijn volgens de principes van natuurinclusief-ontwerpen en biodiversiteit ontworpen en voorzien in de actuele vraag van met name starters en senioren.”

‘Een voorbeeld van hoe wij als Gemeente onze inwoners willen laten participeren in planvorming’
Wethouder Bouke de Bruin is al vanaf een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Terugblikkend op de totstandkoming van de plannen haalt zij het belang van participatie aan. ‘Kenmerkend voor deze ontwikkeling is de zorgvuldige wijze waarop de initiatiefnemer vanaf het begin het gesprek aan is gegaan met omwonenden, nieuwe bewoners en andere belanghebbenden. Niet alleen is daarmee een mooi en verrassend plan ontstaan met veel aandacht voor de historie en toekomst van de plek. Ook zijn de belangen van omwonenden telkens meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat onze raad dit voorjaar het bestemmingsplan met complimenten unaniem vaststelde en het plan vrijwel direct daarna onherroepelijk werd.”

Voorkomen van overlast voor de omgeving door slimme innovaties
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Laarakkers Sloop & Asbest uit Boxmeer. Bij hun werkzaamheden hebben zij in het bijzonder aandacht voor het minimaliseren van overlast voor de omgeving. Naast de bekende opnames van omliggende bebouwing wordt gewerkt met geluid- en trilling meters en wordt stof gereduceerd door water te vernevelen. Transportbewegingen van en naar de locatie worden beperkt door vrijkomend puin op locatie te verwerken tot nieuwe grondstoffen voor de aanleg van het gebied en de bouw van de woningen. De afgelopen periode zijn de bestaande gebouwen gesaneerd en vervolgens is gestart met demontage en ontmanteling. Niet alleen diverse loodsen maar ook productiemachines uit de fabriek zijn zorgvuldig verwijderd om elders opnieuw ingezet te worden.