Samenwerking herontwikkeling Heerlijkheid Haps

 Initiatiefnemer Mooren Project Developments en Locares Vastgoedontwikkelaars slaan de handen ineen om een nieuwe woonomgeving, genaamd Heerlijkheid Haps, tot ontwikkeling te brengen. Het betreft de locatie nabij De Schans, aan de rand van de kern, bij de entree van Haps. De ontwikkellocatie is gelegen tussen De Schans, ’t Loo en de Kerkstraat. Daartoe ondertekenden partijen op 6 september 2023 een overeenkomst die deze gezamenlijke ambitie vastlegt. 

Partijen streven naar de ontwikkeling en realisatie van een kwalitatief hoogstaande woonwijk met een gedifferentieerd woningbouwprogramma. Zo kan aangesloten worden op de actuele behoefte van met name starters en senioren. Daarnaast zijn partijen voornemens om het oude kasteelterrein te herontwikkelen, waarbij zij zoveel als mogelijk de oude contouren willen herstellen. Daardoor ontstaat er een mooie groene omgeving voor eenieder om te recreëren. 

In verschillende fases, verschijnen de komende jaren nieuwe duurzame woningen. Binnen het plangebied en aansluitend op reeds bestaande wijken, ontstaat ruimte voor een sfeervolle nieuwe plek met ruimte voor vele nieuwe bewoners. 

De komende periode wordt gestart met de inloopmomenten, waarop omwonenden en geïnteresseerden hun vragen en ideeën kunnen delen. Op deze manier wordt, terwijl de plannen langzaam vorm krijgen, aangesloten op de actuele behoeftes en wordt de verbinding gezocht met de bestaande omgeving. 

De eerste inloopbijeenkomsten vinden plaats op donderdag 9 november en donderdag 7 december 2023 van 16.00 – 19.00 uur bij de firma R.K.G. Technische groothandel aan de Kalkhofseweg 2 in Haps. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen tijdens de inloopmomenten ‘gewoon’ binnenlopen. De laagdrempeligheid van deze gespreksmomenten, draagt ertoe bij dat de initiatiefnemers erachter komen wat er in het dorp speelt. Alleen zo kan er een breed gedragen plan ontstaan, dat invulling biedt aan de wensen van de omgeving. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het project Heerlijkheid Haps? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief via www.woneninhaps.nl of volg ons via de socials: facebook, instagram en Linkedin.