Herontwikkeling industrieterrein Wanroij

In Wanroij, op de voormalige locatie van een voormalige mengvoederfabriek en de Boerenbond, ontstaat een nieuwe buurt. Een plek waar zowel het groen als de dagelijkse voorzieningen om de hoek liggen. Na een lange en zorgvuldige dialoog met de omgeving en nieuwe bewoners is het bestemmingsplan daarvoor begin 2023 unaniem door de gemeenteraad van het Land van Cuijk vastgesteld. Inmiddels wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein zodat in 2024 gestart wordt met de realisatie van de woningen. De historie van de plek speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling.

Het woonprogramma van het Korenveld

In de toekomstige situatie geeft het plangebied ruimte aan ca. 71 nieuwe woningen. Bijzondere aandacht gaat uit naar passende woningen voor zowel starters als senioren. Daarnaast komen er twee onder een kapwoningen, gestapelde- en vrijstaande woningen.

Natuur-inclusief ontworpen woonmilieu

Door sanering van de huidige fabriekslocatie wordt op vele vlakken voordeel behaald voor natuur en milieu. Vervolgens komt daarvoor terug een natuur-inclusief ontworpen woonmilieu dat opgaat in haar omgeving. De verdwenen beek De Lage Raam wordt weer zichtbaar en het plangebied wordt aangesloten op het struinpaden netwerk dat Wanroij rijk is.

De geschiedenis van het terrein

Al sinds omstreeks 1800 is er levendigheid op deze plek. Het begon met een woonhuis met bakkerij. Tot begin 1900 bleef dit relatief rustig. In 1906 werd achter de woning met bakkerij de Coöperatieve stoomzuivelfabriek Sint Cornelis opgericht. In deze stoomzuivelfabriek werd melk uit de regio verwerkt tot boter, kaas en overige melkproducten. De stoomzuivelfabriek was tot 1949 actief op deze locatie.

De stoomzuivelfabriek in Wanroij werd in 1949 verkocht aan de Boerenbond Wanroij. De voormalige melkfabriek werd gebruikt voor de opslag van agrarische producten (pakhuis). In 1956 werd het pakhuis verbouwd tot malerij en voederfabriek. Uiteindelijk is in 2015 het laatste voeder vertrokken vanuit Wanroij en de fabriek definitief gesloten. De Welkoop winkel is nog steeds open en blijft ook voorlopig actief op deze locatie.

Met kruis en ploeg

Kenmerkend voor de locatie is het grote logo op de gevel van de fabriek. “Met kruis en ploeg” staat er in het latijn op geschreven. Op een verrassende manier blijft dit logo behouden op de plek en komt het terug in het nieuwe plan. Ooit was het immers een geschenk van het dorp aan de Boerenbond. Sinds 2021 werken we aan het transformatie van dit circa 2 hectare grote terrein en de omliggende openbare ruimte. Met enthousiasme blikken we vooruit naar een plek waar woningen en natuur op natuurlijke wijze in elkaar overvloeien. Een plek om ook uw woondromen werkelijkheid te laten worden.