Anterieure overeenkomst Korenveld ondertekend

Wanroij, 18 november 2021: Op het terrein van de voormalige Boerenbondfabriek in Wanroij aan de Molenstraat vindt in de komende jaren een aantrekkelijke transformatie plaats. Dit wordt door de Boxmeerse gebiedsontwikkelaar Laarakkers RESITE in samenwerking met prudentius Vastgoedontwikkeling uit Kaatsheuvel en de gemeente Sint Anthonis uitgevoerd onder de naam Korenveld.

Vandaag ondertekenden wethouder G.W. Bollen namens de Gemeente St. Anthonis, Bart Franssen van prudentius Vastgoedontwikkeling en Wiljan Laarakkers van Laarakkers RESITE de zogenaamde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het project Korenveld op het terrein van de voormalige Boerenbondfabriek in Wanroij. In deze overeenkomst zijn afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar omtrent de ontwikkeling vastgelegd.

“De ondertekening van deze anterieure overeenkomst is een belangrijke mijlpaal op weg naar de realisering van het project Korenveld. Er is een enorme vraag naar woningen in de gemeente Sint Anthonis”, zegt Wethouder Bollen. “Wij zijn blij dat wij met dit project kunnen voorzien in die behoefte. Met name starters en senioren zijn belangrijke doelgroepen voor ons” aldus Bart Franssen.

“Daarnaast is het opruimen van de fabriek in de kern van Wanroij een mooie slag voor de leefbaarheid in het dorp”, zegt Merlijn Güppertz ontwikkelaar bij Laarakkers RESITE. Door de kennis en kunde van Laarakkers RESITE, als ervaren sloop-, saneringsbedrijf en gebiedsontwikkelaar, te bundelen met de knowhow van prudentius Vastgoedontwikkeling, voegen we twee krachten samen die dit uitdagende project mogelijk maken”, voegt hij toe.

In april 2021 is het terrein door de ontwikkelcombinatie aangekocht van de voormalig eigenaar. In de afgelopen periode zijn in samenspraak met de gemeente de voorbereidingen getroffen voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Hierbij zijn omwonenden, de dorpsraad, sportverenigingen en andere geïnteresseerden vanzelfsprekend betrokken.

Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld archeologie, geluid en lichtbelastingen, verkeer en water. Tevens zijn verschillende inrichtingsstudies van de wijk ontstaan. Begin volgend jaar gaat het bestemmingsplan in procedure zodat later dat jaar nog gestart kan worden met sloop en aansluitend de realisatie van het project.